Sverigepotatis AB – Varför anlita oss?

Vad får man för förmedlingsprovisionen?

• Tillgång till det enskilt största kontaktnätet på marknaden, både inom landet och på exportmarknaden.

• Vi kan placera rätt vara till rätt kund i rätt tid.

• Vi fakturerar kunden och avräknar odlaren snarast efter leverans.

• Vi har avsättning till industrier för kvalitetssvaga partier.

• Effektiv kreditbevakning, avråder leveranser till kreditsvaga kunder.

• Renodlade priser utan en massa konstigheter, öppen redovisning.

• Varje producent står sina egna kostnader i princip inga samkostnader som smetas ut på andra.

• All potatis är IP-odlad.