Sverigepotatis AB – Förmedlingsregler

 • Potatisförmedlingsregler i Sverigepotatis AB (SPAB) 556785-2115
  1. SPAB förmedlar all sorts potatis i större partier till alla sorters kunder från samtagen vara till tvättad och levererad i oktabiner etc. Allt enligt köparens önskemål. SPAB förmedlar även utsäde. Vi har inga bindningar till någon särskild köparkategori, utan förmedlar potatis till alla kundkategorier, även på export.
  2. Leverantören anmäler till oss vilka kvantiteter och sorter vi ska förmedla.
  3. Vi tar emot kundens önskemål om mängd, sort, kvalitet, hur och när leverans önskas, om potatisen skall vara samtagen, tvättad och sorterad, samt hur den skall vara förpackad etc.
  4. Vid förmedling skickar SPAB före leveransen en dokumentation till köpare och säljare över villkoren för leveransen. Ingen förmedling sker utan säljarens och köparens godkännande (muntligt).
  5. Köparen skall genast vid mottagandet av varan undersöka densamma. Om köparen vill reklamera leveransen skall detta ske till SPAB senast 24 timmar efter mottagandet. SPAB vidareförmedlar därefter reklamationen till leverantören, som ensam bär ansvaret för att potatisen håller den utlovade kvalitén. SPAB friskriver sig för alla typer av ansvar
  6. Genom att låta oss förmedla potatisen överlåter leverantören till SPAB rätten att fakturera kunden och att kräva ut ersättningen av kunden. SPAB fakturerar kunden och avräknar leverantören snarast efter leverans. SPAB redovisar till odlaren så snart likvid influtet, samma dag i normalfallet. Uteblir likvid gör vi allt för att kunden skall betala. Den kund som betalar direkt till leverantören riskerar att bli krävd även av oss på våra omkostnader.
  7. SPAB tar kreditupplysning utan kostnad för leverantören när vi anser det nödvändigt.
  8. Förmedlingsavgiften är tre procent (3 %). Förmedlingsavgiften är 5 % på all exportpotatis.
  9. Varje leverantör står för sina egna kostnader i samband med förmedlingen.
  10. Vi gör alltid vårt yttersta för att förmedla de anmälda kvantiteterna, men någon garanti för avsättning eller leverans lämnas inte. Leverantören kan således inte ställa SPAB till ansvar för ej genomfört uppdrag.
  11. Vid ej levererad kontrakterad volym förbehåller sig SPAB rätten att köpa in motsvarande volym och fakturera leverantören mellanskillnaden.