Offert

Offert

 

Offert avseende färskpotatis för leverans till Sverigepotatis AB (SPAB)

 

Leverantören förbinder sig att, om SPAB antager offerten, leverera nedanstående mängd, till angivet pris i angivet emballage, enligt det regelverk som finns på SPAB:s hemisda senast uppdaterad 2016-06-08

Offerten gäller under tiden, vilka datum. Ex 5/6, 6/6, 20/6 den angivna datumen är den dag potatisen hämtas tidigast 10:00.

 

Leverantör (obligatorisk)

 

Inlämningsdag Leveransdag kg Sort Leveranssätt Pris/kg Anm

 Jag har tagit del av Sverigepotatis offertförfarande och reglverk som står skrivet nedan

 

Offerten skickas in senast 14:00 dagen före leverans/hämtning dagen efter.

 

 • Leverantören lämnar in offert enligt formulär på hemsidan.
 • Systemet innebär att leverantören själva sätter priset på sin potatis.
 • Ligger man för högt i pris så får man inte leverera och vill man skörda så får man sänka sina priser. Märker leverantörerna att det är brist på marknaden så höjer man offertpriserna och får man ändå sin offert accepterad så höjer man kanske priserna ytterligare, tills man når taket och inte får några plockorder.
 • Om SPAB t.ex behöver 25 ton den aktuella dagen så plockar vi ut leverantörer som tillsammans kan leverera 25 ton till bäst pris (observera kraven på potatisen i regelverket). Om en lev. skriver offert på 5 ton för 4:-, en lev. 5 ton för 4,50:-, en lev. 5 ton för 5:-, en lev. 5 ton för 5,50:- och en lev. 5 ton för 6:-. Så blir snittpriset som vi kan ge till våra kunder. 4+4,50+5+5,50+6=25/5=5:-. Detta pris läggs ut på nätet och den som lagt pris på 4:- kommer snabbt på till dagen efter, att han legat för lågt den dagen, medan den som lagt pris på 6:- har gjort en bra affär. Eftersom plockviljan är stor emellanåt så kommer priserna gå både upp och ner, varje leverantör har ansvar för sin ekonomi.

Reglerna uppdaterade senast 270516.

 • SPAB avropar offerterna snarast efter 14:00 och senast 17:00 varje dag.
 • Ex. för en leverans på tisdagen ska offerten vara inne senast 14:00 på måndagen.
 • Offerten gäller bara under tiden 14:00 till 17:00 inlämningsdagen.
 • Potatisen ska vara klar att hämta senast 10:00 leveransdagen.
 • All potatis ska vara IP-odlad i Sverige.
 • All potatis ska hålla minst SMAK:s regler för sommarpotatis, se regelverk på SMAK:s hemsida.
 • Leverantörerna står för emballage och pallkostnader.
 • Om inte leverantören fullföljer antagen offert inom angiven tid så förbehåller sig SPAB rätten att köpa in potatis av annan leverantör, uppstår merkostnad för SPAB i samband med detta, så får den som utfärdat offerten stå för kostnaderna.
 • All potatis levereras fritt Magnus M lager i Laholm, vid större leveranser så hämtas potatisen direkt hos leverantören.
 • Det går att lägga offert för leverans långt fram i tiden dock max en månad.
 • Alla handlingar är konfidentiella.
 • Leverantören är införstådd med Sverigepotatis regler.